USA. Informacje dla turystów z Polski

Ważne informacje dla osób wyjeżdżających z Polski do USA w celach turystycznych oraz biznesowych (w roku 2021)

Dla osób pragnących wyjechać na wczasy, spędzić wakacje, ferie zimowe w USA czy podróżować w celach biznesowych po Stanach Zjednoczonych przygotowałem zestawienie najważniejszych informacji związanych z wyjazdem do USA

Podróż do USA 2021 – COVID-19 Ograniczenia w podróży

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu (lipiec 2021) nie otwarły oficjalnie granic dla turystów z Polski oraz Europy. Jakakolwiek podróż do USA w dobie COVID-19 jest objęta restrykcjami ustanowionymi 20 marca 2020.

Kto może wyjechać do USA w czasie COVID?

Osoby mające obywatelstwo amerykańskie, zieloną kartę lub wizę studencką F-1, M-1. Mogą przekraczać granicę z USA bez przeszkód wylatując bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych z Polski (lub kraju strefy Schengen.)

Również osoby mające wizę turystyczną, pracowniczą czy ważną autoryzację ESTA mogą podróżować bezpośrednio z Polski do USA w czasie COVID po otrzymaniu specjalnego zezwolenia z polskiej ambasady.
Aby otrzymać takie zezwolenie należy wysłać email na adres krakowNIE@state.gov (jeśli paszport wydano w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim) lub warsawNIE@state.gov. ( dla paszportów wydanych w innych województwach lub poza granicą Polski).

W emailu należy podać następujące dane:

-imię i nazwisko (dokładnie takie jak w paszporcie)
-data urodzenia
-skan wniosku/autoryzacji ESTA (lub wizy)
-skan strony paszportu z danymi osobowymi
-dokładny opis celu w jakim ma się odbyć podróż do USA
-datę podróży do USA
-dokumentację która będzie mocno uzasadniała cel podróży.

Osoby, których złożony emaliowo wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony będą mogły wyjechać do USA w ciągu 30 dni od daty przyznania wniosku.

Podróż do USA spoza strefy Schengen 

Osoby przebywające minimum 14 pełnych dni poza krajami należącymi do strefy Schengen mogą przekroczyć granicę z USA.

Wiele osób, które nie otrzymały zezwolenia z ambasady na wylot bezpośrednio z Polski do Stanów Zjednoczonych wybiera na przykład podróż do krajów karaibskich (Meksyk, Dominikana). Tutaj odbywają czternastodniową „kwarantannę” a następnie wlatują lokalnymi liniami lotniczymi do USA.

UWAGA: Należy liczyć 14 pełnych dni kalendarzowych pobytu w kraju poza strefą Schengen! W podróż do USA można udać się dopiero piętnastego dnia.
Proszę również mieć ze sobą kartę pokładową, która będzie mocnym dowodem zaświadczającym datę wylotu z Polski (lub innego kraju strefy Schengen).

Testy COVID przy wlocie do USA 

Jedyną opcją przekroczenia granicy z USA (w czasie obowiązującej proklamacji prezydenckiej ) jest droga powietrzna. Jak wcześniej wspomniałem jest to możliwe jedynie dla lotów z krajów nie należących do strefy Schengen.

Aby dostać się na pokład jakiegokolwiek samolotu lecącego do USA wymagane jest zrobienie na 72 godziny przed lotem testu na COVID. Negatywny wynik testu  jest równoznaczny z pozwoleniem na wlot do USA. Przed podróżą do USA proszę koniecznie skontaktować się z linią lotniczą, którą zamierzacie Państwo podróżować do USA. Otrzymacie wówczas szczegółowe instrukcje jakiego rodzaju testy na obecność COVID są akceptowane przed wejściem na pokład.
UWAGA: Nie wszystkie linie lotnicze akceptują dowody wyzdrowienia !

Kwarantanna przy wlocie do USA – 2021

Na chwilę obecną (lipiec 2021) podróżnych po przekroczeniu granicy na terytorium USA nie obowiązuje kwarantanna. Jest ona co prawda zalecana przez departament zdrowia (CDC) jednak nie jest obowiązkowa.

źródło informacji 1:  https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/covid-19_testing_required_US_Entry.html

źródło informacji 2: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html


Wiza, wniosek ESTA i przepisy wjazdowe do USA.

ESTA - Strona-Rejestracji-Systemu-ESTA
Oficjalna strona rejestracji w systemie ESTA

Od 11 listopada 2019 roku wszyscy obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy turystycznej. Jedynym wymogiem aby wyjechać legalnie do Stanów Zjednoczonych będzie wypełnienie formularza i rejestracja w systemie ESTA.

Do Stanów Zjednoczonych wciąż można będzie wjechać na wizie turystycznej. Mogą starać się o nią osoby, które chcą przebywać na terenie USA ponad trzy miesiące (na tyle pozwala ESTA) jak również osoby, które nie otrzymały pozwolenia na wjazd wypełniając w Internecie wiosek o przyznanie ESTA.

Zobacz również:
– Podstawowe informacje na temat wyjazdu do USA bez wizy
– Jak wypełnić wniosek ESTA przed wylotem do USA

Rejestracja podróży w systemie ESTA zajmuje zaledwie kilka minut i w ciągu kilkunastu godzin otrzymujemy informację zwrotną. Proszę jednak pamiętać, że ostateczną decyzję o wjeździe na terytorium USA podejmuje zawsze urzędnik kontroli granicznej (Immigration Services). Zdarzyć się może, że obywatele polscy mimo pozytywnej rejestracji w ESTA oraz w przypadku posiadania ważnej wizy turystycznej mogą nie zostać wpuszczeni do USA.
Dzieje się tak przeważnie jeśli osoba wjeżdżająca do USA podała nieprawdziwe dane/skłamała we wniosku ESTA. Proszę pamiętać, że oficer imigracyjny ma szerszy dostęp do bazy danych osobowych niż automat rozpatrujący wniosek ESTA.

Procedura wjazdu do USA w ruchu wizowym i bezwizowym

kontrola na lotnisku w USA

Na przejściach granicznych przy wjeździe bądź przylocie do USA obowiązuje automatyczny odczyt dokumentów (paszportów). Podróżni, którzy pierwszy raz przylatują do USA są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych.

Osoby mające przeszłość kryminalną lub te, które weszły w konflikt z prawem w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej mogą nie zostać wpuszczone na teren USA.

Odmowę wjazdu do USA oraz procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych (np. na wizie turystycznej) weszły w konflikt z prawem i próbują ponownie dostać się na terytorium USA. Dotyczy to również osób, które przekroczyły termin dozwolonego pobytu w USA (tzw. przesiedzenie wizy).

Podróż do USA – paszport z wizą turystyczną

Osoba przekraczająca granicę z USA musi posiadać paszport, którego data ważności nie może wygasnąć w dniu przekraczania granicy z USA.
Przebywanie w USA na „nieważnym paszporcie” jest legalne i dopuszczone przez ustawę imigracyjną. Nie polecam jednak stosować takiego rozwiązania.
Paszport jest podstawowym dokumentem identyfikacyjnym jaki posiadamy. Nieważny paszport to problemy w wypożyczalni samochodów, w hotelach oraz wszędzie tam gdzie należy potwierdzić tożsamość.

Osoby posiadające dwa paszporty (jeden z ważną wizą ) muszą w czasie odprawy przedstawić urzędnikowi oba dokumenty. Jeśli wiza w starym paszporcie (którego data ważności już upłynęła) jest niezniszczona i wciąż ważna, urzędnik w nowym (ważnym) paszporcie przybije pieczęć z adnotacją tzw VIOPP (visa in other passport).
Dodatkowo może również wpisać termin maksymalnego pobytu w USA. Jeśli takowa data nie została wpisana do paszportu, oznacza to, że można zostać w USA maksymalnie do sześciu miesięcy na wizie turystycznej.

Podróż do USA – paszport ESTA (ruch bezwizowy)

Osoba podróżująca do USA na podstawie rejestracji w systemie ESTA musi posiadać paszport zgodny z programem Visa Waiver. Jest to tak zwany paszport biometryczny. (informacje na temat paszportu biometrycznego – tutaj)


Koniecznie aby posiadać przy sobie wydrukowaną kopię potwierdzenia wniosku ESTA. Wymagania te zostały wprowadzone przez linie lotnicze, które wymagają aby okazać potwierdzenie ESTA przed wejściem na pokład samolotu.

Nie jest wymagane okazanie wniosku ESTA po przylocie do USA. Numer identyfikacyjny ESTA zakodowany jest w systemie kontroli granicznej Stanów Zjednoczonych wraz z numerem paszportu. Urzędnik imigracyjny skanując paszport otrzymuje równocześnie informacje statusie ESTA.

UWAGA: Wjazd do USA w programie Visa Waiver (czyli na ESTA) oznacza maksymalny pobyt w USA tylko 90 dni.

Polecam przeglądnąć materiał video z mojego przelotu na trasie Kraków-Chicago. Ostatnie kilka minut filmiku to właśnie procedura przekraczania granicy.

Zobacz również:
Deklaracja celna do USA – jak wypełnić.

Przepisy celne obowiązujące przy wjeździe do USA

Deklaracja-Celna-USA-Samolot-LOTOsoby przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych są zobligowani wypełnić deklarację celną. Można to zrobić na pokładzie samolotu. Jeśli jednak nie otrzymamy deklaracji celnej w samolocie należy wypełnić ją w formie elektronicznej (będąc na lotnisku w USA ) przy stanowiskach komputerowych w czasie odprawy paszportowej.

Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku jej zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu.
Dotyczy to nie tylko gotówki (dolary), ale również innych środków płatniczych.

Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Absolutnie zakazane jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków. Wwożenie żywności oraz alkoholu na teren USA regulują przepisy – więcej informacji – tutaj

Praca w USA, programy dla studentów

Coraz częściej do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe.

Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych. Przy wjeździe na terytorium USA nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego do Polski, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Ubezpieczenie dla osób przyjeżdżających do USA

Osoby przyjeżdżające do USA  nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz osobowego. Aczkolwiek wskazane jest aby zakupić ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Koszty leczenia w amerykańskich szpitalach są bardzo drogie.

Wynajęcie samochodu w USA

Wynajem samochodu dla osób poniżej 21 lat w USA
Należy pamiętać aby koniecznie zarezerwować samochód co najmniej trzy miesiąca przed planowanym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Im bliżej terminu wylotu tym ceny w wynajmu najprawdopodobniej będą wzrastały (tak przynajmniej działa algorytm w internetowych wypożyczalniach).


Sama procedura odbioru samochodu na lotnisku w USA jest standardowa. Należy posiadać wydrukowane potwierdzenie rezerwacji, paszport, prawo jazdy oraz kartę kredytową lub debetową.
Więcej informacji na temat procedury wynajmu samochodu można przeczytać w dziale „wynajem samochodu w USA” Aby bezpiecznie i bezstresowo poruszać się po amerykański drogach, polecam wykupić  podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu w USA.

Informacje dla kierowców podróżujących po USA

Na podstawie polskiego lub międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności przyznanej na granicy wizy turystycznej (6 miesięcy) lub w przypadku wjazdu do USA w programie ruchu bezwizowego ESTA (3 miesiące).

Naruszenie przepisów drogowych jak w każdym innym kraju jest karane mandatami.
W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 20 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) nawet do kilkuset dolarów za nadmierne przekroczenie prędkości.

Należy przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu dopuszczalnej prędkości głównie w miastach a szczególnie przy szkołach oraz parkach i centrach handlowych. Tutaj najczęściej ustawione są kamery lub policjanci z radarem.

Poruszanie się na autostradach nie jest w rzeczywistości skomplikowane. Kierunki jazdy oraz elementy infrastruktury drogowej (znaki, zjazdy z autostrad, nakazy ruchu, płatne odcinki) są bardzo dobrze oznaczone.

UWAGA: Ograniczenia prędkości zarówno na autostradach jaki i drogach lokalnych są różne dla każdego ze stanów i może się wahać od 85–120 km/godz.

Policja w USAW czasie kontroli policyjnej nie należy wychodzić z samochodu bez polecenia. Proszę przygotować prawo jazdy wraz z paszportem oraz dokumenty, które zostały wydane przez wypożyczalnie samochodu.

Nie jest prawdą, że w czasie kontroli należy siedzieć bez ruchu z rękami na kierownicy. Policjanci są na ogół sympatyczni i można z nimi porozmawiać na różne tematy.
Prowadzenie pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających jest traktowane nadzwyczaj poważnie i często kierowca zostaje od razu aresztowany.

Zobacz również:
Jak wypożyczyć samochód w USA
Wynajem samochodu w USA – pytania o odpowiedzi
Podróżowanie po USA na polskim lub międzynarodowym prawie jazdy.

Szczepienie oraz służba zdrowia w USA

Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna w USA jest powszechnie dostępna, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje przeciętnie od 100 do 150 USD, doba spędzona w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD (nie licząc zabiegów).

Polecam więc wykupić ubezpieczenie zdrowotne / od kosztów leczenia w USA na kwotę co najmniej pół miliona dolarów.

Gdzie spać, czyli hotele i motele w USA

Hotel w USA - rozmowa online
Używając Facebooka można porozmawiać na żywo z obsługą hotelową.

Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system hoteli oraz motel. Zawsze jest opcja aby znaleźć miejsce noclegowe nawet bez wcześniejszej rezerwacji. Proszę jednak pamiętać, że w tych najbardziej odwiedzanych rejonach USA (zwłaszcza w pobliżu atrakcji turystycznych) polecam jednak zrobić rezerwację co najmniej pół roku wcześniej.
Będziecie wówczas pewni że znajdziecie dobrą lokalizację hotelu w dobrej cenie.

Średni koszt nocleg w przyzwoitej jakości hotelu to koszt co najmniej 100 dolarów. Polecam przed zrobieniem rezerwacji zapoznać się z opiniami jakie ma dany hotel w Internecie. Wyszukiwarka Google posiada najbardziej aktualne opinie i zdjęcia użytkowników.

Jeśli chcecie się skontaktować bezpośrednio z obsługą hotelu najprostszą opcją jest odnalezienie strony danego hotelu na portalu Facebook i zadanie pytania na forum dyskusyjnym lub bezpośrednio w messengerze.

Zobacz również:
Jak znaleźć tanie hotele w USA.
Standardy w hotelach w USA.
Hotele w USA zestawienie przydatnych informacji.

Bezpieczeństwo w USA.

Kontrola drogowa w Los Angeles
Kontrola drogowa przez lotniskiem w Los Angeles

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi w wielu miejscach publicznych nadal obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu i kontroli osobistej mieszkańców i turystów.
Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków.

Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela danych linii lotniczych.

W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, a czasami także centrów miast.
Większe parki rozrywki w USA (np. Disney, NASA czy Universal Studio) wprowadziły kontrolę bezpieczeństwa (detektory metalu, sprawdzanie bagażu).

Inne przydatne informacje dotyczące wyjazdu do USA:

 • Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe oraz karty debetowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód, nie mając karty kredytowej.
  Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy natychmiast ją zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów.
  Bardzo dobrze sprawdzają się karty kredytowe „Revolut”.
 • Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120V, tak więc należy sprawdzić czy urządzenia elektroniczne posiadają wbudowany transformator napięcia (220-110V). Dzięki temu można będzie ich używać bez problemów w USA. Należy pamiętać, aby zaopatrzyć się tylko w tzw. „przejściówkę” ponieważ wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich.
 • Podstawowe zakupy niezbędnych do funkcjonowania rzeczy można zrobić w sieci sklepów Walmart lub Target. Polecam udać się tam zaraz po wynajęciu samochodu ponieważ często te sklepy znajdują się w okolicach lotniska. Moja prywatna lista niezbędnych zakupów znajduje się tutaj.
 • W USA obowiązują następujące jednostki miar i odległości:  mile, stopy, cale, funty i galony (nie występują tu kilometry, kilogramy, centymetry czy litry).
 • W wielu stanach w miejscach publicznych nie można spożywać alkoholu lub nawet posiadać przy sobie nie opakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie.
  Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21. roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 • W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
 • W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
CO MOŻNA WWIEŹĆ LECĄC DO USA.
CZY ZAMYKAĆ WALIZKĘ (BAGAŻ REJESTROWANY) NA KŁÓDKĘ
NIE WYRZUCAJ KARTY POKŁADOWEJ PO PRZYLOCIE DO USA!
KIEDY WYPEŁNIĆ FORMULARZ WIZOWY I-94
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYLATUJĄCYCH DO USA
WSZYSTKIE INNE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE WYJAZDU DO USA

 

 

© interameryka.com - przewodnik po USA | Aktualizacja wrzesień 2021

ebook-przewodnik-po-USA
NIE WYJEŻDŻAJ DO USA ZANIM NIE PRZECZYTASZ TEGO PORADNIKA! 90 stron praktycznych porad dotyczących przygotowania do podróży, wynajęcia samochodu, zwiedzania, rezerwacji noclegów, zakupów, poruszania się i odkrywania Ameryki na własną rękę.

 

123 komentarze

  • Praktycznie wszystkie laptopy mają zasilacze przystosowane do napięcia 220-110V (proszę sprawdzić informacje na zasilaczu). Wystarczy wówczas kupić tylko samą wtyczkę (tzw. przejściówkę) i można śmiało podłączać laptopa przywiezionego z PL w USA.
   Podobnie jest z komórkami. Kostki (ładowarki) które podłącza się do gniazdka posiadają już wbudowany transformator (proszę upewnić się, że Twoja ładowarka posiada taką opcję). Przetwarza on prąd 220-110V na odpowiednie napięcie (przeważnie jest to 3.7V) dzięki któremu przez port USB można ładować komórkę.
   Do komórki potrzebna będzie również „przejściówka” z wtyczki „polskiej” na „amerykańską”.

 1. Ja mam pytanie odnośnie ubezpieczenia w USA. Za dwa tygodnie lecimy na prawie 3 tygodnie (NY, Chicago i Kalifornia). Możesz mi powiedzieć jakie ubezpieczenie zdrowotne warto wykupić – cena nie do końca gra rolę. Jedyne czego chcę to bezgotówkowego rozliczenia i tego, że ubezpieczenie będzie bez problemu rozpoznawalne w USA oraz akceptowalne – wiem, że koszty leczenia w USA to kosmos. Czytałem, że są problemy z ubezpieczeniami z Polski i zastanawiam się czy nie lepiej wykupić ubezpieczenie w firmie amerykańskiej. Tylko w jakiej? Masz jakieś sugestie?

  Z góry dziękuję

  • Niestety nie pomogę Ci w sprawach ubezpieczenia jakie można wykupić w Polsce lecąc do USA. Nie mieszkam w PL od 2002 roku i niestety nie orientuję się zupełnie w ofertach które oferują Polskie firmy ubezpieczeniowe.

 2. Mam pytanie odnośnie wizy – w 2016 wyrobiłam sobie wizę turystyczną do USA (ważna 10 lat), ale w 2017 roku wzięłam ślub i zmieniłam nazwisko. Stary paszport oczywiście posiadam, ale nowy, ten na nowe nazwisko nie posiada wklejonej wizy. Czy przy przekraczaniu granicy mogę okazać stary paszport z wizą, nowy paszport oraz międzynarodowy akt ślubu, tak aby zostać wpuszczoną na teren USA?
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  • Proszę mieć ze sobą również stary paszport w którym jest wbita ważna wiza do USA, przetłumaczony akt ślubu i nowy paszport. To zupełnie wystarczy. Nie jest koniecznie wyrabianie nowego paszportu na nowe nazwisko.

 3. Proszę o sprecyzowanie.
  „Absolutnie zakazane jest posiadanie najmniejszej choćby ilości… oraz wwożenie jakiejkolwiek żywności”.
  Chodzi mi o żywność. Czy kategorycznie nic nie można wziąć, np. batony czekoladowe, napoje izotoniczne w saszetkach do rozpuszczenia w wodzie ??? Wszystko oryginalne ze sklepu.
  Dziękuję.

 4. (Osoby przyjeżdżające do USA nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz osobowego.
  Gdy jednak chcecie wypożyczyć w USA samochód, będziecie musieli zakupić co najmniej podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przepisy te obowiązują we wszystkich stanach w USA. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie działają na rynku amerykańskich ubezpieczeń komunikacyjnych.)
  Cześć Pawle .
  Byłem i za krótko .
  Na szczęście nie musiałem korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego . Wykupiłem w PZU ubezpieczenie gdzie miedzy innymi miałem OC . Na wypadek gdy bym uszkodził pojazd udostępniony przez rodzinę . Czyżby nie było jednak w USA honorowane ?

 5. Hej. Końcem kwietnia odwiedzam z rodzina Arizonę. Przylatujemy do Los Angeles z Wiednia przez Monachium. Po przylocie do L.A. za 3 godziny mamy samolot do Phoenix. Jaka jest procedura na lotnisku w L.A. ? Czy przechodzimy „transitem” od razu na lot do Phoenix czy musimy przejść odprawę paszportową i celną?

  • Po przylocie do LA musicie przejść odprawę celną i paszportową. Los Angeles to Wasz „entry port” do Stanów Zjednoczonych.
   3 godziny to sporo czasu. Na loty krajowe rekomendowane jest pojawienie się 2 godziny wcześniej na lotnisku.

 6. Przyleciałam z mężem do USA 10-go kwietnia, na m-c. Ostatnią czynnością w ramach procedury celnej była „rozmowa” z celnikiem (rozmowa – to dużo powiedziane, ponieważ nie znamy j.ang.) jakoś tak przy użyciu pojedynczych słów i rąk dogadaliśmy się z panem, że my turystycznie. Pan się trochę pośmiał i kazał iść dalej. Tak znaleźliśmy się przy wyjściu z lotniska, gdzie czekała na nas córka. Wczoraj zapytała nas, czy sprawdzaliśmy na jak długo przyznano nam wizę na lotnisku i tu okazało się, że my nic nie mamy -mówiąc kolokwialnie- wbite do paszportu. Mamy teraz dylemat bo nie wiemy, czy jak przeszliśmy procedurę sprawdzającą przy maszynach i rozmowę z celnikiem, to teraz już niczego nie wbijają, czy może coś jeszcze należało zrobić albo pan celnik zapomniał wbić ?…… Żeby przy wyjeździe się nie okazało, że jesteśmy tu nielegalnie…..

 7. Dzień dobry,

  byłam przekonana, że widziałam gdzieś post odnośnie ubezpieczenia turystycznego. Mogłabym prosić o linka ponieważ nie mogę go znależć?
  To czego szukam to proponowanych ubezpieczycieli z rozliczeniem bezgotówkowym

  dziękuję i pozdrawiam!

 8. Cześć, powiedz mi proszę czy orientujesz się jak to jest z piciem alkoholu dla zagranicznych? Chodzi o to, że pojadę do stanów dwa miesiące przed 21 urodiznami i nie wiem czy w tym przypadku patrzą dokładnie na datę, czy tylko na rocznik? oraz jaka jest możliwość wyjścia na piwko ze znajomym?

  • Raczej patrzą dokładnie na datę. Nie przeszkadza to jednak w tym aby wyjść ze znajomymi do baru czy klubu (chyba że wyraźnie jest napisane że w te miejsca mają wstęp tylko osoby powyżej 21 lat). Załóżmy jednak, że wejdziecie. Znajomy może dla Ciebie kupić piwo, ty nie możesz ponieważ Cię wylegitymują i zobaczą że masz poniżej 21 lat.

 9. Cześć, niedługo po raz pierwszy wybieram się to USA, czy jeśli planowana długość wyjazdu którą zadeklarowałam we wniosku wizowym, a długość na jaką mam bilet jest krótsza, czy to stanowi jakiś problem przy wjeździe i wbijaniu przez urzędnika pieczątki? Ponieważ gdy składałam wniosek o wizę plan pierwotnie był inny a rodzina która wykupiła mi bilet wykupiła go na dłużej ze względu że krócej się nie opłacało bo nic bym nie zwiedziła. Pozdrawiam

  • Hej Mariolka. Nie powinno być z tym, żadnego problemu. Gdy urzędnik zapyta Cię w jakim celu przylatujesz do USA możesz odpowiedzieć jednocześnie podając/sugerując długość pobytu. Na przykład „będę podróżowała i odwiedzała Parki Narodowe przez 3 miesiące”

 10. Dziękuję ślicznie za odpowiedź, bardzo mnie uspokoiłeś 😀 Mam jeszcze pytanka odnośnie bagażu i biletu. Jak wygląda odprawa bagażowa jeśli mam tylko bagaż podręczny? Jeśli mam bilet wykupiony przez Expedia czy muszę drukować bilet/potwierdzenie, czy wystarczy, że udam się na lotnisko z paszportem?

  • Mając bagaż podręczny masz trzy opcje do wyboru.
   1. Na 24h przed wylotem logujesz się na stronę przewoźnika i drukujesz sobie kartę pokładową (Boarding Pass). Z kartą udajesz się bezpośrednio do odprawy do samolotu (Gates).
   2. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania Boarding Pass w domu, na lotnisku każda linia lotnicza ma elektroniczne terminale (tzw. Kiosk). Wpisujesz swoje dane, odszukujesz się w systemie lotów i drukujesz Boarding Pass.
   3. Tradycyjna metoda, czyli udajesz się bezpośrednio do stanowiska linii lotniczych, pokazujesz paszport, i pan/pani drukuje Ci Boarding Pass.

 11. hej,
  planuje leciec na Floryde ale nie wiem dokladnie ile tam zostane dlatego wole pozniej kupic bilet powrotny. Mam zamiar pozwiedzac , odpoczac i isc na kursy doszkalajace w dzidzinie beauty w ktorej na codzien pracuje. Widzialam duzo postow dotyczacych wamaganego biletu powrotnego inaczej moze byc problem z wpuszczeniem do Stanow. Czy to prawda ? Dodatkowo lece sama i nie mam tam nikogo bliskiego, bede wynajmowac pokoj przez airnb.

  • Pani Joanno. Nie musi Pani posiadać biletu powrotnego. Planuję podróże dla wielu osób i około 10% są to właśnie osoby jak Pani – bez biletu powrotnego. Nikt mi jeszcze nie zgłosił, że nie został wpuszczony do USA w takiej sytuacji.
   Po internecie krążą jeszcze inne historie, które mówią że należy mieć gotówkę w kwocie co najmniej $100 na jeden dzień pobytu w USA. Totalna bzdura. Proszę lecieć i się niczym nie przejmować.

 12. Witam, niedługo wybieram się do usa i chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie pod tytułem ,,O co chodzi z tym paszportem” Potrzebuje zwykłego Polskiego paszportu z ,,Wbitą” wizą czy muszę wyrabiać nowy paszport? Jeżeli nowy to gdzie i jak go uzyskać ?

  • Aby wjechać na terytorium USA każdy obywatel Polski musi posiadać WAŻNY PASZPORT (nie ma znaczenia czy jest to paszport „starego typu” czy nowy).
   Każdy paszport posiada termin ważności który określony jest na stronie ze zdjęciem.
   Potrzebna jest również WAŻNA WIZA. Podobnie jak paszport każda wiza ma swój termin ważności.

   I teraz uwaga…możliwe są dwa scenariusze.
   1. Ważna wiza w „starym – nieważnym” paszporcie + nowy paszport ale bez wizy = należy zabrać ze sobą do USA stary i nowy paszport
   2. Ważna wiza w nowym paszporcie = należy zabrać ze sobą tylko nowy paszport.

   Jak wyrobić paszport?
   Cała procedura jest przeprowadzana przez urząd gminy lub urząd wojewódzki w miejscu gdzie jest Pan zameldowany
   Jak wyrobić wizę do USA?
   Cała procedura ubiegania się o wizę do USA opisana jest na stronie ambasady: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/turystyka-i-biznes/jak-ubiegac-sie-o-wize/

 13. Dzień dobry,

  słyszałem, że, aby wyjechać do Stanów wiza musi być ważna min. jeszcze 3 miesiące. Tzn. jeżeli jadę w październiku to wiza musi być ważna do końca grudnia. Czy to prawda? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 14. W ubiegłym roku udało mi się uzyskać wizę do USA, celem wizyty było odwiedzenie rodziny, a dokładniej kuzyna. Niestety nie udało mi się to odwiedzić, co było spowodowane brakiem urlopu. W obecnej pracy dostałem propozycję udziału w konferencji w Las Vegas. Czy może pojawić się problem podczas odprawy celnej gdy zapytany będę po co chce do USA?

 15. a ja mam takie pytanie pierwszy raz lece z berlina do USA, wychaczylem tanie bilety na united airlines 😀
  pamietam ze jak wczesniej lecialemz Polski do USA to musialem wypelniac jakies dane nr visy itp a tutaj nie mam takiej mozliwosci ;(
  lece za 3 dni i zaczynam sie troche stresowac, czy moze cos sie pozmienialo ?

 16. Witam, wydaje mi się, że podane tu informacje o wymaganej wazności paszportu nie są aktualne. Na stronie amabasady, a także w rozmowie telefonicznej z ambasadą otrzymałam informację, że obtwatele m.in Polski są zwolnieni z obowiązku 6 miesiecznej ważności paszportu, a paszport ma być ważny jedynie na czas pobytu. Proszę mnie sportować jeśli się mylę.

 17. Mam, pytanie jeśli jestem w Polsce karany za jazdę pod wpływem alkoholu , i miałem karę w zawieszeniu to może to stanowić problem co do wjazdu w celach turystycznych do USA?

 18. Witam, czy sprawdzał Pan sprawę paszportu? Przyzbam, że ta kwestia mnie niepokoi bo mój paszport traci ważność dwa miesiące po powrocie z wyjazdu, a informacje, które Pan tu podaje zaniepokoiły mnie.
  Pozdrawiam

 19. Wcześniej Pan tu podawał, że paszport musi być ważny jeszcze 6 mcy, kiedy się przyjeżdża do Stanów i zastanawiałam się, skąd ta informacja.

  • Witam, z jakim wyprzedzeniem należy uzupełnić formularz ESTA? Planujemy podróż poślubną i tu pojawia się wątpliwość związana ze zmianą nazwiska… nie wiem czy zdążę otrzymać nowy paszport a rozumiem ze ten ważny powinien sie zgadzać z ESTA. Czy może mogę mieć przy sobie stary i nowy i to będzie akceptowalne? Pozdrawiam

 20. Na jednym z portali znalazłem informację, że do wjazdu na teren stanów wymagany jest paszport biometryczny. co w przypadku kiedy paszport nie jest biometryczny ale jego ważność kończy się np za 2- 3 lata? Czy mógłby pan odnieść się do tej informacji?

  • Na oficjalnej stronie US Homeland Security wyraźnie jest napisane, że osoby podróżujące z aplikacją ESTA muszą posiadać paszport biometryczny: https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements
   „…Travel under the Visa Waiver Program is restricted to travelers possessing passports with specified security features…
   T..he passport must be an electronic passport with a digital chip containing biometric information about the passport owner…”
   Skoro podane są takie informacje, nie sądzę, aby osoba posiadająca „zwykły” paszport została wpuszczona do USA.

  • Do przekroczenia granicy z USA zupełnie wystarczy przysłowiowy dolar w kieszeni i karta kredytowa. Minęły już czasy kiedy należało mieć przy sobie około $100 na dzień pobytu w USA. Teraz wystarczy „wylegitymować się” kartą kredytową

 21. Na jak długo mogę zostać w USA , kiedy mam ważnà wizé B2? Czy mogę zostać około 5 miesięcy? I jak często mogę w ciāgu roku wjeżdzać do USA?

  • Na wizę kategorii B2 może Pani wjeżdżać do USA dowolną ilość razy (oczywiście przez okres trwania ważności wizy). Musi jednak Pani zostać w USA maksymalnie do daty, którą otrzyma Pani od urzędnika imigracyjnego na lotnisku przy wjeździe do USA. Może być to 5 miesięcy, pół roku lub 3 tygodnie.

   • Mam następujące pytanie,
    Chcę wyjechac w ramach ruchu bezwizowego na wakacje w sierpniu na ok miesiac.
    A drugi raz w grudniu.
    Czy tak mozna, czy są ograniczenia w ilosci wylotów itp.
    Czy można wyjeżdżać dowolną ilość razy w ciągu roku?

 22. W odniesieniu do komentarza dotyczącego gotówki, a jeżeli nie posiadam karty kredytowej, to mogę mieć gotówke przy sobie czy muszę koniecznie wyrabiać kartę kredytową?
  Niepotrzebnie zaczęłam wypełniac wniosek ESTA ale nie chcę go jeszcze składać. Czy jeżeli nie zatwierdzę go to on zniknie po 7 dniach i będę mogła zacząć wyrabiać go na nowo? Czy lepiej dokończyć go na tym kodzie co mi przysłali

  • Polecam wyrobić sobie kartę kredytową lub debetową. Wówczas jest Pani „bezpieczna” jeśli zapytają ile ma Pani pieniędzy na podróż.
   Jeśli po 7 dniach ESTA nie otrzyma opłaty wówczas aplikacja znika z systemu. Nie musi Pani kończyć w tym samym kodzie…nie ma potrzeby.

 23. Witam,
  chce jechac z roodzicami do USA, z tym ze oni nie mowia po angielsku, czy moga nas w zwiazku z tym cofnac z tegoo powodu podczas kontroli przez urzednika juz w USA? Czy moglabym wtedy podejsc z nimi do urzednika gdy bedzie mial pytania jakies?

  • Urzędnicy imigracyjni nie mogą nikogo cofnąć ze względu na nieznajomość angielskiego i brak możliwości porozumienia się. Jeśli jedziecie wspólnie z rodziną to tak czy inaczej wypełniacie razem deklaracje celną i razem podchodźcie do kontroli. Takie są nawet wymagania dla rodzin.

 24. chciałam zapytać o ważność paszportu. Mam paszport z 2013r. jest na nim odpowiedni znaczek z przodu, tzn. symbol esta, jednakże w środku różni sie on od paszportu wydanego np. w 2018r. np. brak w nim jednej twardej strony, która jest w nowszych paszportach. Czy ten mój paszport z 2013r. będzie odpowiedni?

  • Skoro na paszporcie jest symbol „ESTA” (czyli jest to paszport biometryczny) to znaczy, że musi działać jak paszport biometryczny. Raczej nie przejmowałbym się tym, że nowe paszporty mają twardą stronę. Znaczek „ESTA” określa czy w paszporcie znajduje się mikro-chip czy nie. A o to właśnie chodzi.

 25. Witam,
  Pytanie może głupie, ale lepiej zapytać kogoś bardziej oblatanego. W najbliższym czasie wybieram się do Stanów. Posiadam już wizę ważną na 10 lat i jak rozumiem, nie muszę już rejestrować się w systemie ESTA. Czyli teraz tylko wsiadać do samolotu i lecieć? Czy jeszcze jakieś formalności powinienem dopełnić przed wylotem.

  Pytanie drugie, będę miał parę godzin na spacer po Chicago (filmik o szybkim zwiedzaniu Chicago oglądałem – świetny, chętnie pokonam tę trasę) – pytanie tylko, jak daleko jest do wybrzeża jeziora Michigan od parkingu pod parkiem milenijnym? Czy warto się tam przejść? Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam

  • Mając wizę nie trzeba rejestrować się w ESTA. Wystarczy kupić bilet i wsiąść do samolotu.
   Od „fasolki” do brzegu jeziora w linii prostej jakieś 15 min spacerkiem. Podobnie jak od „fasolki” nad rzekę Chicago River.

 26. Pytanie czy jako turysta czy moge sie starac obywatelstwo w ameryce oraz czy moge tam zamieszkac ile kosztuje nataszy lot usa statkiem i czy moge zawiozac sojuz małzeski z obywatelka usa cogu 1 miesoc czasu

 27. Czy w związku z covid19 można podróżować do usa turystycznie? Mam zaplanowaną podróż na sierpień, a słyszałam, że na lotnisku w stanach w związku z pandemia nie wpuszczają turystów…. Czy jest to prawda? Pozdrawiam

  • W tym momencie do USA nie można wlecieć z żadnego z krajów. Tylko obywatele amerykańscy oraz rodziny mogą podróżować (ale z pewnymi restrykcjami). Na chwilę obecną rząd nie ogłasza żadnych terminów otwarcia granic na loty zarówno z Europy do USA jak i z innch krajów.

 28. Witam, ja mam pytanie odnośnie ważności paszportu. Data ważności mojego paszportu jest wbita w dokumencie na styczeń 2030, jednak 12. października 2020 dostałam decyzję o zmianie nazwiska panieńskiego na nazwisko męża. Mój lot jest 24go listopada 2020 i nie zdąże do tego czasu odebrać nowego paszportu. Czy to będzie problem, aby wjechać do USA i wrócić?

  • Czy ma Pani wypełniony dokument ESTA na nazwisko panieńskie? Jeśli tak to proszę mieć przy sobie dokument potwierdzający zmianę nazwiska (odpis z urzędu stanu cywilnego) + potwierdzenie od notariusza. Jeśli natomiast ma Pani ESTA już na nowe nazwisko wówczas musi Pani raz jeszcze wypełnić ESTA). Proszę pamiętać, że dane w ESTA muszą zgadzać się dokładnie z danymi na paszporcie. Tutaj żaden dokument + potwierdzenie od notariusza nie zadziała.

 29. Witam,mam pytanie ,planujemy polecieć do Toronto na 1 dzień, następnie zwiedzić kanadyjską stronę Niagara Falls i dopiero po tym przekroczyć granicę amerykańską.W USA planujemy w ciągu 1 miesiąca odwiedzić rodzinę w NY,polecieć na Hawaje,wrócić na zachodnie wybrzeże i z LA powrócić do Polski.Pytanie moje brzmi .Jak wygląda/przebiega/przekroczenie granicy kanadyjsko-amerykańskiej na moście w Niagara Fall/odprawa celna i paszportowa.Czy most przechodzimy pieszo itd.Czy przekroczenie granicy w ten sposób jest możliwe.

 30. Ponad 10 lat temu na Florydzie dostałam mandat za przekroczenie prędkosci.Nie bardzo wiedziałam jak za niego zapłacić.Oprócz nazwiska i imienia nic sie nie zgadzało.Samochód był z wypożyczalni.Podczas zdawania samochodu powiedziałam o tym .Pracownik wziął odemnie ten mandat i powiedział ze postara się wyjasnić sprawę.Do tej pory nie otrzymałam zadnej informacji zwrotnej.Nie potracono tez nalezności za mandat z karty kredytowej.Nie interesowałam się wiecej sprawa ponieważ nie miałam zamiaru wyjeżdżać wiecej do USA.Planuję jednak wyjechać w przyszłym roku do Stanów i maż przypomniał mi o tym mandacie.Wypełniłam wniosek ESTA i dostałam pozytywna odpowiedż.Ale nie wiem czy to zdarzenie na Florydzie może mieć wpływ przy przekraczaniu granicy.Planujemy przekroczyć granicę w innym stanie.Jak mozna sprawdzić co jest z tym mandatem?Czy jest jakiś rejestr gdzie można sprawdzić.Jest trochę czasu do wyjazdu więc mozna to wyjasnić ewentualnie zapłacić za ten mandat.A moze mandat ten sie przedawnił? Jak działać ?Mandatu nie mam oddałam go w wypożyczalni.

  • Proszę się nie przejmować mandatem. To jest wykroczenie w ruchu drogowym a nie sprawa kryminalna. Nie będzie miało to żadnego znaczenia przy wypełnianiu oraz przyznawaniu wniosku ESTA. Aby sprawdzić czy widnieje Pani w rejestrze należałoby znać numer mandatu który Pani otrzymała i sprawdzić go na stronie internetowej https://www.flhsmv.gov/traffic-citations/
   Kolejna sprawa na którą warto zwrócić uwagę to lokalizacja do której się Pani wybiera. Dostając mandat na Florydzie jest Pani w kartotece tylko stanu Floryda. Jeśli więc przylatuje Pani do innego stanu wówczas jest Pani „czysta”.
   Życzę udanego wyjazdu i proszę się nie stresować.

 31. Witam, planuję w styczniu 2021r. turystycznie lecieć na 5 dni do NYC. Czy w związku z COVID i wydanymi proklamacjami są jakieś ograniczenia ? Czy trzeba mieć jakieś dodatkowe dokumenty lub zgody z ambasady? Pozdrawiam

  • Musi udać się Pani do ambasady i od konsula otrzymać „pozwolenie” na wjazd do USA. Tylko wówczas będzie mogła Pani wjechać do USA. Chyba że ma Pani obywatelstwo amerykańskie lub zieloną kartę. Wówczas nie obejmują Panią żadne restrykcje, z wyjątkiem 14 dniowej kwarantanny.

 32. Witam,
  gdy chodziłam jeszcze do szkoły otrzymałam wizę na 10 lat (na zaproszenie) której data ważności już upłynęła. Jednakże nie udało mi się polecieć przez te 10 lat do USA. Teraz gdy są loty bezwizowe chciałabym polecieć, jednakże jest pewna sprawa, która mnie niepokoi. Mianowicie mój ojciec jest w USA nielegalnie od dwudziestu kilku lat. Czy w takiej sytuacji gdybym chciała polecieć do Stanów czy miałabym przez to problemy w związku z wpuszczeniem do USA? Jak to wygląda w takiej sytuacji? Dodam jeszcze że zaproszenie na podstawie którego była przyznana wiza nie było od mojego ojca tylko jakichś jego znajomych. Oficjalnie nie leciałabym do niego tylko żeby zwiedzać, choć oczywiście na pewno nocowałbym u niego w domu.

  • Skoro otrzymała Pani wizę pomimo, że ojciec przebywa tam nielegalnie – jest duża szansa, że również otrzyma Pani ESTA. Te dwie bazy danych (ESTA oraz Immigration Services) są wzajemnie połączone więc wiedzą o Pani „wszystko”. Proszę śmiało wypełnić ESTA. W najgorszym wypadku straci Pani równowartość $15. Na pewno jednak jak otrzyma Pani ESTA nie będzie Pani miała problemów z wjazdem do USA.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Trochę mnie Pan uspokoił, ponieważ z informacji które do tej pory otrzymałam wynikałoby, że raczej są marne szanse na wpuszczenie mnie do Stanów. Wiza którą otrzymałam jako dziecko z tego co pamiętam została mi przyznana z racji tego, że byłam dzieckiem i nadal się uczyłam. Dlatego też mam obawy, że teraz gdy już jestem osobą dorosłą mogę jej nie otrzymać ponownie. Bo z tego co zrozumiałam z wcześniejszych komentarzy innych osób, jeżeli dostanę odmowę ESTA to pozostaje tylko staranie się o tradycyjną wizę, tak?

  • Można ale TYLKO jeśli – masz zieloną kartę, jesteś studentem amerykańskiej uczelni, jesteś pracownikiem zatrudnionym w USA, jesteś obywatelem lub….masz „pozwolenie” z konsulatu w Polsce. Takie pozwolenia można dostać ale trzeba umówić się na rozmowę z konsulem.

  • Niestety jeszcze nie. Od 26 stycznia wchodzą w życie tylko dodatkowe przepisy mówiące o kwarantannie oraz obowiązkowym zaświadczeniu o negatywnych testach na COVID wszystkich osób wlatujących do USA (nawet obywateli USA).

 33. Dzień dobry, zgodnie z tym co tutaj jest napisane na stronie gov. Osoba z ESTA może przylecieć? Pozdrawiam

  „Proklamacja Prezydenta USA z 18 stycznia 2021 r.:

  Od 26 stycznia 2021 r., pod warunkiem wejścia w życie proklamacji, zniesione zostają obostrzenia dotyczące osób podróżujących z krajów Strefy Schengen, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii oraz Brazylii. Utrzymane w mocy pozostaje jedynie ograniczenie w stosunku do podróżnych, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w Chinach oraz Iranie.”

   • I jak widać ponownie go zawiesili. A więc jeśli posiadam ESTA i moja mama jest rezydentem USA(zielona karta) to mogę lecieć ją odwiedzić? Wcześniej ponoć wiek miał znaczenie czy dalej tak jest? (25lat)

    Uwaga: Wykonanie Proklamacji Prezydenta USA z 18 stycznia 2021 r. zostało wstrzymane.

    26 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Proklamacja, która utrzymuje bądź wprowadza następujące obostrzenia:

    Cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Brazylia, Chiny, Iran, Republika Południowej Afryki, kraje Strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan), Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia, nie uzyskają prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie to obowiązuje do odwołania.

    Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, m.in. dot. członków rodziny obywatela USA, stałych rezydentów i członków ich rodzin. Szczegóły dostępne są w treści Proklamacji, która będzie obowiązywać do chwili jej odwołania przez Prezydenta USA.

   • Posiadając ESTA i mając rodzica rezydenta USA mogę polecieć odwiedzić ? 🙂 Nikt nie jest w stanie się profesjonalnie określić odnośnie tego zapisu przy proklamacji. Będę bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.
    „Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, m.in. dot. członków rodziny obywatela USA, stałych rezydentów i członków ich rodzin. Szczegóły dostępne są w treści Proklamacji, która będzie obowiązywać do chwili jej odwołania przez Prezydenta USA.”
    Dziękuje i pozdrawiam

 34. Lecę na dniach do NY do Mamy która jest w szpitalu . Będę potrzebowała dostępu do internetu. Niestety nie znam języka co kupić i jak się zabezpieczyć. Czy będę płacić za sms ,które do mnie przyjdą, czy wyłączyć telefon? Bardzo proszę o pomoc .

 35. Dzień dobry,
  Miałam w planach lot do USA w maju.
  Wiem, że aby nie odbywać kwarantanny muszę dostarczyć negatywny test na COVID lub być ozdrowieńcem (którym nie jestem 🙂 ).
  Czy mając pierwszą (z dwóch – drugiej nie będę miała przed wylotem) dawkę szczepionki Astra jestem z tego zwolniona?

  Dodatkowo jakie dokumenty/czynności powinnam załatwić żeby móc wyjechać – oprócz ESTA? (chciałabym wylecieć w celach turystycznych na zaproszenie – czy to teraz możliwe?)

  • Negatywny test na COVID jest tak naprawdę wymagany przez linie lotnicze aby wejść na pokład samolotu. Taki nakaz wprowadził rząd USA i …cała odpowiedzialność spada właśnie na linie lotnicze. W praktyce po przylocie do USA otrzymujesz zalecenie aby poddać się kwarantannie. W praktyce nie znam nikogo kto poddał się dobrowolnej kwarantannie po przylocie. Każdy rusza zwiedzać i nikt tego nie sprawdza.
   Niestety wciąż nie można wjechać do USA z Europy w celach turystycznych. Nawet jeśli jest się zaszczepionym. ESTA nie działa, zaproszenie nie działa. Potrzebne jest „zezwolenie” konsula z ambasady.
   Drugą opcją jest wjazd do USA np z Meksyku. Jest to dozwolone…

   • Dzień dobry,
    napisał Pan, że ESTA nie działa czy jest to spwodowane tym, że aktualnie granice są zamkniętę w USA? Jeszcze mam pytanie jeżeli ESTA odrzuci zgodę na wyjazd, czy jest sens ubiegać się o wizę turytyczną w ambasadzie? Czy wnioski odrzucone przez ESTA z automatu powodują odrzucenie zezwolenia na wyjazd do USA przez konsula z ambasady? Będę wdzięczna za informację 🙂

    • Zwykły wyjazd na ESTA na dzień dzisiejszy nie jest możliwe ze względu na restrykcje spowodowane COVID. Osoby chcące przekroczyć granicę z USA (czy to na ESTA czy na wizie) muszą mieć dodatkowo specjalne zezwolenie z ambasady amerykańskiej. Wówczas wjazd do USA jest możliwy.
     Odrzucenie ESTA nie dyskwalifikuje Pani z otrzymania zwykłej wizy. Znam sporo osób, które ESTA nie otrzymały ale po rozmowie z konsulem dostały wizę na 10 lat.

 36. Hej! Mam kilka pytań. Czy są limity wyjazdów do USA w ramach ESTA? Czy mogę jechać do Stanów, popracować 2 miesiące, wrócić do Polski na miesiąc i znów jechać? Jak to jest z tą wizą pracowniczą? Czy muszę najpierw znaleźć pracodawcę, który mnie w aplikacji wspomoże (da mi gwarancję, że będę u niego pracować)? Albo jeśli nie mam zbyt dużych oszczędności, ani zagwarantowanej pracy, ale mam w Stanach osobę, która nie jest ze mną spokrewniona, ale będę u niej mieszkać i byłaby w stanie mnie na początku wspomóc finansowo? Pozdrawiam!

  • Nie ma limitów wjazdu do USA mając ESTA. Można zostać 3 miesiące w USA, wrócić do PL i za dwa tygodnie ponownie wjechać do USA. Proszę pamiętać, że decyzję o tym czy dana osoba zostanie wpuszczona do USA podejmuje urzędnik na granicy. Na pewno będzie on zadawał pytania (może nie przy pierwszym ani drugim wjeździe) dotyczące celu podróży. Warto więc przygotować sobie wiarygodne odpowiedzi aby zostać wpuszczonym.
   W żadnym wypadku nie wolno podjąć pracy będąc w USA na ESTA.
   Wiza pracownicza działa w ten sposób, że firma która ma zarejestrowaną działalność handlową w USA musi wystąpić z dokumentami bodajże do urzędu imigracyjnego aby przyznano wizę pracowniczą. Nie jest to krótki proces ale można otrzymać taką wizę.
   Niestety żadna osoba prywatna (nawet najbliższa rodzina) przebywajaca na stałe w USA nie może dać poręczenia/gwarancji. Musi o to wystąpić tylko firma.

 37. Końcem lipca planujemy lecieć z rodziną do NY. Odwiedzamy tam rodzinę.Po kilku dniach pobytu planujemy tygodniowy wypad na Jamajkę. Póżniej powrót do USA .Lecimy do LA przez Dallas.W związku z naszym lotem na Jamajkę mam pytanie.Czy bez problemu możemy polecieć z NY na Jamajkę/jakie są procedury na lotnisku w NY/ i wrócić z powrotem do USA ? Przy powrocie do USA jaka jest procedura na lotnisku w Dallas ? Czy przechodzimy „transitem” od razu na lot do LA czy musimy przejść odprawę paszportową i celną? W Dallas mamy ok.3 godzin na przesiadkę.Czy to wystarczy?

  • Nigdy nie latałem z NY na Jamajkę ale kilka byłem dwa razy w Meksyku z rodziną która przyjechała do mnie z Polski w odwiedziny.
   Nie było żadnego problemu z wylotem jak i z przylotem do USA. Procedury są standardowe jak przy odprawie do lotu międzynarodowego.
   Proszę więc przygotować paszport oraz wizę lub ESTA (przy wlocie). Dopiero po przejściu z terminalu międzynarodowego (czyli standardowa odprawa podobna jak w czasie przylotu z PL) przechodzicie na terminal krajowy i stamtąd już bezpośrednio do LA. Oczywiście w czasie lotu krajowego Dallas – LA jako obywatele Poski legitymujecie się paszportem ale nikt już nie sprawdza czy macie wizę czy ESTA oraz nie ma odprawy celnej.
   Trzy godziny na przesiadkę powinno spokojnie wystarczyć. Ja zawsze pojawiam się na lotnisku (gdy latam wewnątrz USA) na 2 godziny przed wylotem – i zawsze mam około 30-45 min zapasu.
   Proszę sprawdzić jakie są opłaty za bagaże na przelot Dalls – LA. Każda linia lotnicza ma inne przepisy i inne ceny. Średnio jednak walizka może mieć max 40 funtów a koszt za jedną walizkę = $35

 38. Dzień dobry,
  mam pytanie jak rozumieć Pana wpis . Podróż do USA spoza strefy Schengen
  Osoby przebywające minimum 14 pełnych dni poza krajami należącymi do strefy Schengen mogą przekroczyć granicę z USA.Jak liczone są te pełne 14 dni? Od którego momentu są liczone?Czy opuszczając strefę Schengen np.w niedzielę o godz.10 rano .Poza strefą Schengen ląduję w niedzielę o 15 czasu lokalnego.Czy po 2 tygodniach w niedzielę wieczorem można już przekroczyć granicę USA. Od którego momentu liczone są te 14 dni?Od godz.10 czy 15 w niedzielę a może jeszcze inaczej. Czy można znaleźć gdzieś wykładnie/interpretację jak dokładnie liczyć te 14 dni.

  • Liczą się PEŁNE DNI KALENDARZOWE przebywania poza strefą Schengen. Nie chodzi o okres przebywania poza „zakazaną” strefą liczony godzinowo i równy 14 x 24 h
   Opuszczając strefę Schengen w niedzielę o 10:00 i lądując poza Schengen o 15:00 tego samego dnia – jest to PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWY.
   W podróż do USA można wybrać się dopiero PIĘTNASTEGO DNIA.

   Dni liczone są od daty wylotu którą będzie miał Pan na karcie pokładowej wylatując z lotniska w strefie Schengen. Dlatego ważne jest aby zachować tą kartę i mieć ją przy sobie i okazać ją jako dowód przy wlocie do USA.

   Te informacje otrzymałem od osoby, która w Meksyku (dokładnie w Cancun) rozmawiała z urzędnikiem imigracyjnym.

   • Dzień dobry, mam pytanie w związku z Pana wczesniejszym wpisem. Dostałem od przewoźnika informację o zmianie godziny wylotu (z Meksyku) do USA. Planowany przylot do USA jest 14 dnia wieczorem (ok. 22 godziny). Czy po odbiorze bagażu mogę poczekać w terminalu do północy tego dnia i po północy 15 dnia przekroczyć granicę USA.

    • Proszę pamiętać, że poza strefą Schengen musi być Pan 14 pełnych dni kalendarzowych. Najlepszym dowodem i pomocą w przeliczaniu tych dni są karty pokładowe. Będzie miał Pan na nich datę przylotu do Meksyku oraz (druga karta) z datą wylotu do USA. Jeśli pomiędzy tymi datami jest różnica 14 pełnych dni – może Pan bez stresów przekroczyć granicę USA.

 39. Dzień dobry, mam ważną wizę turystyczną i chciałabym odwiedzić rodzinę w USA, moja babcia ma obywatelstwo. Czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na podróż? Ewentualnie jak udokumentować prośbę o otrzymanie takiego pozwolenia? Dziękuję

  • Niestety ale to będą za słabe argumenty. Ciężko mi powiedzieć co może zadziałać. Może zaświadczenie podpisane przez notariusza, że musi Pani jechać jako opieka do starszej osoby która nie może się samodzielnie poruszać? Sprawy spadkowe? Majątkowe? Powrót babci do Polski?

 40. Dzień dobry, mam ważną wizę turystyczną i chciałabym odwiedzić mamę w USA, ma obywatelstwo. Czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na podróż?

 41. Witam.
  Jeżeli mam aktualną wizę turystyczną B1/B2 i chce wjechać do USA po dwóch tygodniach wakacji na Dominikanie to muszę się starać o ESTA czy wiza wystarczy ?

 42. Dzień dobry. Wiadomo które kraje są w shengen. Czy istnieje lista krajów spoza shengen z których rzeczywiście bez problemu można wlecieć do USA?
  Znalazłam informację że ludzie lakataja przez Meksyk, Dominikanę, Turcję.. Czy są inne kraje przez które jescze można zostać wpuszczonym?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

 43. Witam

  Dziękuję za ten niezwykle pomocny wpis. Wiele wyjaśnia.
  U mnie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i chciałam zapytać czy może Pan podpowiedzieć co robić.
  Muszę lecieć do stanów ponieważ mam tam klientkę z która mam umowę wykonania dla niej usługi projektowania wnetrz. Jesteśmy w trakcie realizacji. Zaczęliśmy przed COVID a teraz muszę jechać na kontrole ponownie.
  Nie mam żadnej wizy. Ani aktualnego ESTA.
  wydaje mi się że muszę najpierw ubiegać się o wizę pracowniczą (ale czy na pewno?) a potem mailow prosić o możliwość wylotu do USA.
  czy może pan podpowiedzieć czy to jest możliwe ? Czy do dobra droga? Czy może inaczej to załatwić?
  Klientka może potwierdzić że ze mną współpracuje, że mnie oczekuje i zapewni zakwaterowanie.

  • Pani Karolino. Zgodnie z prawem będzie musiała Pani ubiegać się o wizę pracowniczą, ponieważ leci Pani do USA w celach zarobkowych.
   Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisamy musi Pani przesłać do ambasady emaila i przedstawić mocne argumenty, które przekonają pracowników do tego aby otrzymała Pani możlwość wjazdu.
   Niestety, nikt tak naprawdę nie wie jakie są to argumenty. Idealnie byłoby gdyby Pani klientka wystąpiła z listem podpisanym przez notariusza w którym napisane będzie np że jest Pani potrzeba do wykonania projektu którego deadline upływa z dniem XYZ. Jeszcze lepszym (tak mi się wydaje) pomysłem byłoby aby klientka wystąpiła nie jako osoba prywatna ale np z ramienia firmy. To już znacznie podnosi „rangę” wyjazdu.
   Być może ta osoba ma zarejestrowaną w USA firmę i jest to tylko formalność.
   To jednak są tylko moje przypuszczenia i proszę tego nie traktować jako porady prawnej.
   Druga opcja (zapewne już Pani o niej słyszała) to wylot do kraju spoza strefy Schengen i przeczekanie tam 14 dni. Może to Pani zrobić zarówno na wizie jak i na ESTA. ESTA to tylko kilka/kilkanaście godzin oczekiwania na wynik.
   Wlatując jednak na ESTA do USA nie może Pani podjąć pracy. Ale może Pani udzielić „darmowych konsultacji”.

Napisz komentarz

Dodaj komentarz
Podaj imię

Podróż do USA warto wiedzieć
Mam na imię Paweł, mieszkam w USA od 2002 roku i spełniam marzenia osób, które chcą wyruszyć w podróż po Stanach Zjednoczonych. Jeśli planujecie podróż do USA – jesteście na dobrej drodze aby ją zrealizować. Tutaj znajdziecie wiele informacji i wskazówek dotyczących podróży po USA, przepisów, wizy, formularza ESTA Więcej informacji o mnie więcej informacji o mnie i moim odkrywaniu Ameryki

WYJAZD DO USA - PORADY

Więcej o USA na YouTube!

YouTube - Podróże po USA