Oplata-most-golden-gate

Most Golden Gate. Jak opłacić przejazd?

Jak zapłacić za przejazd przez most Golden Gate w San Francisco. Opłata za przejazd przez most Golden Gate pobierane są elektronicznie i w zależności od...

Znak “STOP”

Znak "STOP" w USA, czyli kilka słów o podstawowych przepisach ruchu drogowego obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób zwraca się bezpośrednio do mnie w e-mailach...
Przepisy drogowe w USA

Przepisy drogowe w USA (2024)

Przepisy ruchu drogowego w USA. Przepisy ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych są (i muszą być) podobne do przepisów ruchu drogowego w Europie. Osoby posiadające polskie...