Polskie i Międzynarodowe Prawo Jazdy w USA

Miedzynarodowe-prawo-jazdy

Czy polskie prawo jazdy jest ważne w USA?

Czy mogę kierować samochodem lub motorem w czasie pobytu w USA na wizie turystycznej i mając ważne polskie prawo jazdy?

To bardzo często zadawane pytania, które otrzymuję w emaliach przez osoby wybierające się do USA.
Tak. Polskie prawo jazdy jest honorowane w Stanach Zjednoczonych i pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych (samochodów, motorów, łodzi itp.) we wszystkich stanach USA

Polska oraz Stany Zjednoczone podpisały (wraz z innymi państwami) w Genewie w 1949 roku wspólną umowę o ruchu drogowym (United Nations Convention on Road Traffic). Zobowiązuje ona wszystkie stany Ameryki Północnej do akceptowania polskiego prawa jazdy jako dokumentu uprawniającego do poruszania się samochodem w USA.

Dodatkowym dokumentem mówiącym o tym iż osoba przebywająca w USA i legitymująca się ważną wizą turystyczną możne poruszać się po amerykańskich drogach z prawem jazdy wydanym w kraju zamieszkania jest inna ustawa podpisana na konwencji (Convention on the Regulation of Inter-American Motor Vehicle Traffic) w Waszyngtonie w 1943 roku.

Polskie-Prawo-Jazdy-w-USA
Polskie Prawo Jazdy – dokument ważny i akceptowany w USA

Polskie prawo jazdy w USA – okres ważności.

Polskie prawo jazdy jest ważne w USA tak długo, jak ważna jest wiza turystyczna którą otrzymujecie przy przekraczaniu granicy z USA. Termin ważności wizy określany jest przez urzędnika imigracyjnego w punkcie przekroczenia granicy z USA. Osoby, które przedłużają nielegalnie pobyt w USA (przekraczają termin ważności wizy turystycznej) nie mają prawa posługiwać się już polskim prawem jazdy jako dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów. Mogą jednak używać go jako “dokumentu ID”.
Niektóre stany wprowadziły skrócony czas ważności prawa jazdy dla osób które stają się rezydentami danego stanu lub tymczasowo przebywają/pracują w tym stanie (np. osoby z programu Work and Travel). Minimalny okres ważności prawa jazdy wynosi wówczas 90 dni (np. stan Illinois).

Polskie Prawo jazdy w USA pełni funkcję dokumentu “ID”.

Osoby, które podróżują do USA w celach turystycznych mogą legitymować się ważnym dokumentem polskiego prawa jazdy w czasie kontroli drogowych. Prawa jazdy można używać również jako tzw “ID”(Identity Document). Polskie prawo jazdy pełni wówczas funkcje identyfikatora tożsamości dla osoby która go posiada i uprawnia miedzy innymi do zakupu towarów (np. alkoholu), które wymagają potwierdzenia wieku kupującego. Działa również jako “przepustka” (lokale, kluby itp.) do których wstęp mają na przykład tylko osoby pełnoletnie. W niektórych miejscach wymagane jest również okazanie paszportu jako dokumentu uzupełniającego.
Podobna sytuacja ma miejsce jeśli wynajmujecie  w USA jakikolwiek pojazd mechaniczny (i nie tylko) np. łódź motorową, skuter, kajak itp.

Miedzynarodowe-prawo-do-jazdy
Międzynarodowe Prawo Jazdy wydawane w Polsce

Międzynarodowe Prawo jazdy w USA.

Tak na prawdę w Stanach Zjednoczonych dokument o nazwie Międzynarodowe Prawo Jazdy (International Driving License) nie istnieje. International Drivng Permint ( w wolnym tłumaczeniu Międzynarodowe Pozwolenie na Kierowanie Pojazdem) – to oficjalna i prawidłowa nazwa dla dokumentu, który w Polsce nosi nazwę Międzynarodowe Prawo Jazdy.
W opisie poniżej w będę posługiwał się jednak nazwą Międzynarodowe Prawo Jazdy – odnosząc się do International Driving Permit.

Czy Polacy potrzebują międzynarodowego prawo jazdy w USA?

Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest w USA tylko i wyłącznie dla osób pochodzących z krajów które nie podpisały umów na wyżej wymienionej konwencji w Genewie (lub w Waszyngtonie). Ponieważ Polska w pełni uczestniczyła i podpisała wszystkie umowy na tych konwencjach dla obywateli Polskich Międzynarodowe Prawo Jazdy nie jest potrzebne aby poruszać się samochodem po drogach w USA.

Międzynarodowe Prawo Jazdy w USA – podstawowe informacje.

Międzynarodowego Prawo Jazdy muszą posiadać (zgodnie z prawem) osoby legitymujących się prawem jazdy, które nie zostało wydane w języku łacińskim. Międzynarodowe Prawo Jazdy musi zostać dołączone przy każdej kontroli do oryginalnego dokumentu prawa jazdy i pełni rolę dokumentu uzupełniającego. Pomaga po prostu w tłumaczeniu informacji zawartych w oryginalnym prawie jazdy

Jak dobry przykład można podać prawo jazdy wydane w Grecji, Japonii, Chinach lub Rosji. Alfabety tych krajów nie są alfabetami łacińskimi, co znacznie utrudnia np. policji prawidłową identyfikację osób oraz ich uprawnień do kierowania pojazdami (kategorie) na podstawie oryginału prawa jazdy.
W Stanach Zjednoczonych posiadanie Międzynarodowego Prawa Jazdy jako jedynego dokumentu identyfikacji osobowej nie jest akceptowane przez policję.

Prawo-jazdy-Japonia
Prawo jazdy wydane w Japonii. Ciężko doszukać się podstawowych danych osobowych

Dla osób której jednak mino wszystko zdecydują się wyrobić Międzynarodowe Prawo Jazdy na tak zwany “wszelki wypadek” ważna informacja. Prawo jazdy ważne jest na terenie USA tylko rok od daty wystawienia. Nie można go przedłużyć. Po upływie roku należny ponownie złożyć wniosek o nowy dokument.

Pawel P. © 2017 interameryka.com -internetowy przewodnik po USA.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Źródło:
Inter-American Automotive Traffic (klik)
United Nations Convention on Road Traffic (Geneva, 1949) (klik)
International Driving Permit (klik)
Convention on the Regulation of Inter-American Motor Vehicle Traffic (Washington, D.C., 1943) (klik)

SHARE

Napisz komentarz

Dodaj komentarz
Podaj imię